Po jakim czasie pomieszczenie po dezynfekcji COVID jest bezpieczne do użytkowania?

dezynfekcja

Dezynfekcja pomieszczeń pozwala skutecznie neutralizować nieprzyjemne zapachy oraz co najważniejsze, eliminować groźne dla ludzi wirusy i bakterie. O tym, jak duże znaczenie ma odkażanie przestrzeni, przekonaliśmy się, chociażby w czasie pandemii koronawirusa. W zwalczaniu SARS-CoV-2 niezawodne okazują się różne metody dezynfekcji, w tym np. ozonowanie czy też mikrodyfuzja. Ich zastosowanie wymaga jednak wyłączenia pomieszczeń z użytkowania na określony czas. Po jakim czasie można z nich ponownie korzystać? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Czy bezpośrednio po dezynfekcji można korzystać z odkażanych pomieszczeń?

Ze względu na zastosowanie różnych środków chemicznych bez odpowiedniego zabezpieczenia nie można przebywać w odkażanych pomieszczeniach w czasie dezynfekcji. Tuż po wykonaniu zabiegu dezynfekcyjnego także nie powinno się z nich korzystać przynajmniej przez kilka godzin. Powodem tego jest m.in. długotrwałe działanie preparatów jeszcze przez pewien czas od ich rozpylenia. To, po jakim czasie można ponownie użytkować pomieszczenia, zależy od kilku czynników, w tym m.in. od:

  • rodzaju zastosowanych środków dezynfekcyjnych,
  • metod dezynfekcji pomieszczeń,
  • kubatury pomieszczeń,
  • cyrkulacji powietrza.

Przykładowo po zamgławianiu można korzystać z pomieszczeń już nawet po upływie 2-3 godzin. Dłużej z użytkowania wyłączone są pomieszczenia, które były ozonowane. Wpływa na to przede wszystkim obecność wysokiego stężenia ozonu w powietrzu, który może być groźny dla zdrowia ludzi. Z tego powodu po dezynfekcji z użyciem ozonu konieczne jest dokładne wywietrzenie pomieszczenia, przynajmniej przez około 30 minut. Po takim zabiegu dezynfekcyjnym zwykle można korzystać z pomieszczenia dopiero po upływie co najmniej 4 godzin.

Przed rozpoczęciem ponownego użytkowania wcześniej ozonowanego pomieszczenia najlepszym rozwiązaniem jest jednak wykonanie pomiaru stężenia ozonu. Może się okazać, że wysokie stężenie ozonu utrzyma się w powietrzu dłużej, niż zakładano, a to z kolei wiąże się z koniecznością dłuższego wietrzenia i wyłączenia pomieszczenia z użytku.