Deratyzacja

Szukając najlepszych dla siebie warunków bytowych gryzonie bardzo często zasiedlają się w różnego rodzaju nieruchomościach. Mogą to być zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne, instytucje, ale również prywatne domy, w których szczury, myszy czy nornice mają łatwy dostęp do pożywienia, a przez to idealne warunki do rozmnażania. A ponieważ rozród gryzoni jest bardzo intensywny, problem z ich zasiedleniem w nieruchomości niezwykle szybko może urosnąć do takiego stopnia, że nie mogą sobie z nim poradzić żadne konwencjonalne środki zwalczania szkodników. Wtedy na pomoc przychodzimy my z naszą usługą deratyzacji. Przeprowadzona przez nas deratyzacja to sposób zwalczania gryzoni, który gwarantuje stuprocentową skuteczność.

Odszczurzanie – obsługa klientów w Łodzi

Świadczymy kompleksowe usługi polegające na odszczurzaniu m.in.:

  • instytucji,
  • zakładów przemysłowych,
  • magazynów,
  • sklepów, restauracji, stołówek,
  • hoteli,
  • szkół, akademików, burs i internatów,
  • szpitali,
  • domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Wykonujemy deratyzacje w obrębie Łodzi i okolic, stosując w tym celu najskuteczniejsze preparaty zarejestrowane w Polsce. Długotrwały okres prowadzenia niniejszej działalności oraz zasób zebranych z tego tytułu doświadczeń zapewnia właściwy dobór preparatów, wysoki poziom i bezpieczeństwo wykonywanych usług. Każdy z preparatów posiada aktualny atest PZH. Oferujemy pełną dyspozycyjność w dni powszednie oraz ustawowo wolne od pracy. Nie doliczamy do rachunków dodatków za usługi ekspresowe oraz za dojazdy.

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników

Tam gdzie jest to wskazane zawsze proponujemy naszym klientom wdrożenie Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników. Jego założeniem jest stworzenie środowiska, w którym szkodniki nie znajdą dla siebie odpowiednich warunków bytowych. Osiągnięcie założonego celu poprzez Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników następuje dzięki zastosowaniu monitoringu aktywności, a następnie właściwemu zabezpieczeniu i przechowywaniu surowców, produktów oraz odpadków poprodukcyjnych. Dzięki temu deratyzacja może nie być konieczna

Deratyzacja jako obowiązek wynikający z przepisów

Cykliczne przeprowadzenie deratyzacji jest ustawowym obowiązkiem wszystkich administratorów budynków. Postanowienia ogólne odnośnie deratyzacji zawarte zostały w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5.12.2008 roku o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami). Natomiast w poszczególnych miastach obowiązują również przepisy wynikające z rozporządzeń zawierających informacje na temat częstotliwości odszczurzania oraz ewentualnych kar przewidzianych za niedopełnienie tego obowiązku przez administratorów. Stosowanie się do przepisów zapewnia ochronę przed niekontrolowanym wzrostem populacji szczurów i wynikającym z tego powodu zagrożeniem epidemiologicznym. Szczury bowiem roznoszą wiele niebezpiecznych dla człowieka chorób.Deratyzacja Łódź

Odszczurzanie Łódź

Zobacz również: Zwalczanie pluskiew