Certyfikaty

Szkolenie uprawniające  do wykonywania usług  dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji  nr 413  Polskie Stowarzyszenie  Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji  w Warszawie.

Decyzją  nr 180/2009 posiadamy uprawnienia wydane przez Powiatowego LekarzWeterynarii w Katowicach na zbieranie i transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ( padłe gryzonie ) kat 1-2-3 ( Weterynaryjny nr id 24768003 )
Umowa z firmą PHU MED.-TRANS S.C na wywóz i utylizację odpadów kat 1

Umowa nr 03/03/2009
Studium Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Instytut Naukowo Badawczy w Warszawie. ,,Ochrona obiektów przed szkodnikami jako niezbędny element dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym’’

Szkolenie z zakresu programu stanowiącego warunki wstępne przy wdrażaniu GMP, GHP i HACCP prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Chorzowie

Szkolenie z  zakresu podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi przeprowadzone przez Państwowa Inspekcje sanitarna w Chorzowie.

Szkolenie BHP przepr. przez Cech Rzemiosł Różnych w Świętochłowicach